Hopp til innholdet

Månedsrapporter for Eika-fond

For å gjøre det enklere for deg å følge med på sparingen din, finner du her en kort status for Eika-fondene dine. Vi oppfordrer deg til å gjøre deg kjent med fondene når du sparer langsiktig i våre aksjefond.

Hver måned skriver forvalterne for hvert Eika-fond en månedsrapport om fondet. Her skriver de kort hvordan det gikk med fondet måneden før, hva som påvirket det og hva de tenker om tiden som kommer. 

Ansvarlige investeringer og bærekraft

Som fondsselskap ønsker vi å foreta investeringer som er ansvarlige og bærekraftige. Det handler om at vi vil investere i selskaper som ivaretar miljø og bærekraft, samfunnsansvar og sosiale forhold.

Viktig informasjon

Innholdet på disse sidene er markedsføring og må ikke oppfattes som personlig rådgivning. Det er kun våre autoriserte rådgivere som kan gi personlig rådgivning. Hvis du ønsker rådgivning fra en av rådgiverne våre kan du booke møte her.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det er knyttet risiko til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før tegning oppfordres det til å lese fondenes nøkkelinformasjon og prospekt.

Informasjon om fondenes investeringsmandat og risiko finner du i det enkelte fonds prospekt og nøkkelinformasjon som er tilgjengelig på våre nettsider. 
Oversikt om fondenes kostnader finner du her.