Sparing og pensjon

Sparing og pensjon

Det finnes ulike måter å spare på. Det er lurt å ha en sparebuffer - eller reservekapital - på sparekonto. I tillegg er det lurt å spare langsiktig i fond. Da kan du, over tid, få en høyere forventet avkastning enn å ha pengene på konto.

Vårt fondsutvalg

MelhusBanken er tilknyttet agent under Eika kapitalforvaltning og «yter ikke uavhengig» rådgivning. Se Eika Kapitalforvaltning sine «alminnelige forretningsvilkår» for nærmere informasjon. Her finner du oversikt over våre fondsleverandører:

Viktig informasjon om LEI-kode

Alle bedriftskunder som skal gjennomføre transaksjoner i omfattede verdipapir må skaffe seg LEI-kode, bedrifter uten LEI-kode kan ikke handle etter 3. januar 2018.