Vårt samfunnsansvar

For oss handler det ikke bare om gaver og økonomisk støtte til lag og foreninger. For MelhusBanken er det viktigste å være en engasjert støttespiller for de som gjør lokalsamfunnet til et litt bedre sted.

Om vårt samfunnsansvar

I MelhusBanken er vi opptatt av å være en støttespiller for frivillige organisasjoner i lokalsamfunnet.

Engasjementet vårt omfatter fire typer støtte:

• Sponsorater
• Prosjekter
• Gaver
• Stipender og priser

Gjennom dette ønsker vi å bidra til et samfunn med engasjement og samhold.
Vi støtter spesielt breddeaktiviteter som drives av frivillige, og som gir et positivt
tilbud til barn, ungdom og eldre. Retningslinjer for støtte finner du nederst på siden.


Lokalverdi fra MelhusBanken, Hovin IL får ny løypemaskin av MelhusBanken, Melhus Kommune og Norgeshus.

Prosjektstøtte fra MelhusBanken

I år tar vi i bruk plattformen Lokalverdi.no for prosjektstøtte. Med Lokalverdi kan lag og foreninger som søker støtte fra MelhusBanken også nå ut til andre bedrifter og enkeltpersoner. Det er en fantastisk mulighet til å skape et fellesskap hvor vi alle kan bidra til å realisere spennende prosjekter i lokalsamfunnet.

Lag og foreninger vi har sponsoravtaler med

Flå IL, Gauldal Fotballklubb, Gimse IL, Heimdal Fotball, Heimdal IF Håndball, Hovin IL, IL Leik, Melhus IL Ski, Melhus Håndball, Melhus fotball, Melhus svømming, NMK Melhus, Tiller IL Fotball, Trondhjems SkiskyttereTrønder-Lyn IL

Ildsjeler i Melhus

Engasjerte folk og frivillige er et viktig bidrag i et lokalsamfunn. Det er gjennom disse personene det skapes felles historier, møteplasser og verdier. Vi i MelhusBanken er så heldige å få jobbe med flere engasjerte frivillige gjennom vår tilstedeværelse lokalt. I «historier fra Melhus» kan du bli litt bedre kjent med noen av disse.

Arrangement

  • Åpen Gård logo med illustrasjon av gård.

    Åpen Gård

    Et samarbeid mellom bondelag, skogeierlag og bygde-ungdomslag i Melhus kommune, samt Øya VGS og MelhusBanken.
  • MelhusBankens Talentpris

    Vi deler årlig ut talentpris til unge utøvere innen musikk og kultur.

Retningslinjer

Som lokalbanken i Melhus kommune, ønsker vi å bidra til mer aktivitet i lokalmiljøet. Prosjektstøtten er forbeholdt konkrete prosjekter og investeringer, ikke vanlig drift. Vi legger vekt på at prosjektene har allmennytte - det vil si at de kan komme til glede for flere. For å kunne søke om støtte fra oss, må du søke på vegne av et lag eller forening i Melhus kommune. Organisasjonen må ha et org.nr.

Hva støtter vi?

Sponsorater
MelhusBanken støtter lag og foreninger i Melhus kommune og i Trondheim sør. Vi sponser lag og foreninger som først og fremst har et tilbud for barn og unge. Vi ønsker å støtte breddeaktivitet som er til glede  for mange i lokalsamfunnet.


Prosjekter
Som lokalbanken i Melhus kommune, ønsker vi å bidra til å skape mer aktivitet i lokalmiljøet. Prosjektstøtten er forbeholdt konkrete prosjekter og investeringer, ikke vanlig drift. Vi legger vekt på at prosjektene har allmennytte - det vil si at de kan komme til glede for flere.

Les mer om prosjektstøtte her.


Gaver

Bankens Generalforsamling deler hvert år ut gaver til mange lag og foreninger. Gjennom gavene vil vi bidra til et stort og mangfoldig foreningsliv i kommunen.

Hva støtter vi ikke?

• Prosjekter med partipolitisk eller religiøs profil

• Tiltak som faller inn under offentlige kjerneoppgaver

• Prosjekter for privatpersoner, eller kommersielle aktører/formål

• Vanlige driftskostnader