Historier fra Melhus

Engasjerte folk og frivillige er et viktig bidrag i et lokalsamfunn. Det er gjennom disse personene det skapes felles historier, møteplasser og verdier. Vi i MelhusBanken er så heldige å få jobbe med flere engasjerte frivillige gjennom vår tilstedeværelse lokalt. I «historier fra Melhus» kan du bli litt bedre kjent med noen av disse.

Takk for jobben DU gjør!

Som lokalbank er vi opptatt av å være en støttespiller for lokalsamfunnet. For oss handler ikke støtte kun om gaver eller økonomisk støtte til lag og foreninger. For oss er det viktigste å være en støttespiller for de som gjør lokalsamfunnet til et litt bedre sted.

Dette er mennesker man kan finne på håndball- eller fotballbanen som trener for et jente- eller guttelag. Mennesker som jobber med inkludering og som vier sitt liv til at andre skal ha det trygt og godt. Mennesker som brenner for matjorda i kommunen og som arrangerer julemarked hvor folk kan møtes til kulturelle innslag og sosialt samvær.

Vår visjon er å oppfylle drømmer. Mange av dem blir oppfylt på fritiden. Takk til alle dere som gjør det mulig.


Historiske Melhus/Gimse G16

Møt Asle Hårsaker, trener for G16 laget til Melhus/Gimse. I 2017/2018 sesongen ble de historiske ved å være det første laget fra Trøndelag som har vunnet den landsdekkende Bring-serien. Asle og hans støtteapparat legger ned ufattelig med ressurser rundt laget, både på og utenfor banen. Dette for at guttene skal få oppleve mestring, glede og utvikle gode verdier og kameratskap.


Første kvinnelige leder for Sør-Trøndelag Røde Kors

Møt Marit Gladsø, en viktig bidragsyter i Røde Kors i over 35 år. Hun var den første kvinnelige lederen for Sør-Trøndelag Røde Kors, og har mottatt Røde Kors hederstegn for lang og tro tjeneste. Arbeidet til Røde Kors baserer seg på frivillig engasjement som organiseres for å kunne nå raskt og effektivt ut til mennesker som trenger hjelp. En av Røde Kors sine mange oppgaver er å hjelpe de som føler seg utenfor, og de har et bredt tilbud av omsorg- og inkluderingsaktiviteter.

Engasjert pådriver

Møt Anders Eggen, økobonde, landsbruksrådgiver og engasjert pådriver for flere arrangement i Melhus. Anders har en tydelig stemme innen landbruk, og hans bidrag er både praktisk og politisk. Bondens marked, Åpen gård og Jul i Melhus er alle arrangementer som nyter godt av hans kompetanse. I tillegg er han aktiv i Melhus skolekorps.

Søk om støtte til ditt prosjekt

Har du et prosjekt som kan være til glede for store og små i Melhus kommune?
Da kan du søke om prosjektstøtte fra MelhusBanken.

Retningslinjer

Som lokalbanken i Melhus kommune, ønsker vi å bidra til mer aktivitet i lokalmiljøet. Prosjektstøtten er forbeholdt konkrete prosjekter og investeringer, ikke vanlig drift. Vi legger vekt på at prosjektene har allmennytte - det vil si at de kan komme til glede for flere. For å kunne søke om støtte fra oss, må du søke på vegne av et lag eller forening i Melhus kommune. Organisasjonen må ha et org.nr.