Styrets leder:

 • Bjarne Berg, medlem siden 2004
  Daglig leder Rosenborg Reklame AS

Styrets nestleder:

 • Merethe Moum, medlem siden 2018
  Daglig leder Byggefirma Ivar Moum AS

Styremedlemmer:

 • Jorunn Løvseth, medlem siden 2023
  Advokat/Partner Advokatfirmaet Strand
 • Bård Kalvik, medlem siden 2022
  Ansatterepresentant
 • Bernt Gagnås, medlem siden 2011
  Daglig leder Trio-Bygg AS
 • Ingrid Rønning, medlem siden 2021
  Konserncontoller Norway Royal Salmon
 • Eivind Sandø-Klemmetvoll, medlem siden 2022
  Konsernsjef Tramonto AS
 • Anne Hakvåg, medlem siden 2023
  Ansatterepresentant