Hopp til innholdet

Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er bankens øverste organ og har representanter fra egenkapitalbeviseierne, innskyterne, det offentlige og de ansatte. 

Bankvartalet med Gammelbanken i forkant

Informasjon

Her vil du finne innkalling, liste over valgkomiteens innstilling, liste over nåværende medlemmer og varamedlemmer av bankens generalforsamling, samt påmeldingsskjema og fullmaktsblankett i forkant av møtet.