Hopp til innholdet

Samfunnsansvar

For oss handler det ikke bare om gaver og økonomisk støtte til lag og foreninger. For MelhusBanken er det viktigt å være en engasjert støttespiller for de som gjør lokalsamfunnet til et litt bedre sted.

Ansatte fra MelhusBanken og Heimdal Eiendomsmegling avd. Melhus på stand utenfor Bankkvartalet på Sentrumsdagen 2024.

Om samfunnsansvaret vårt

Vi ønsker å bidra til et samfunn med engasjement og samhold. Vi støtter spesielt breddeaktiviteter som drives av frivillige, og som gir et positivt tilbud til barn, ungdom og eldre. Retningslinjer for støtte finner du under.

Hva støtter vi?

Sponsormidler

MelhusBanken støtter lag og foreninger i Melhus kommune og i Trondheim sør. Vi sponser lag og foreninger som først og fremst har et tilbud for barn og unge. Vi ønsker å støtte breddeaktivitet som er til glede  for mange i lokalsamfunnet.

 

Talentstipend

MelhusBanken støtter i hovedsak bredde innen ulike områder på aldersbestemt nivå med betydelige beløp hvert år. Men det settes også årlig av midler for støtte til inntil 5 lovende enkeltutøvere.

 

Prosjektstøtte

Som lokalbanken i Melhus kommune, ønsker vi å bidra til å skape mer aktivitet i lokalmiljøet. Prosjektstøtten er forbeholdt konkrete prosjekter og investeringer, ikke vanlig drift. Vi legger vekt på at prosjektene har allmennytte - det vil si at de kan komme til glede for flere.

 

Gavemidler

Bankens Generalforsamling deler hvert år ut gaver til mange lag og foreninger. Gjennom gavene vil vi bidra til et stort og mangfoldig foreningsliv i kommunen.

 

Hva støtter vi ikke?

• Prosjekter med partipolitisk eller religiøs profil
• Tiltak som faller inn under offentlige kjerneoppgaver
• Prosjekter for privatpersoner, eller kommersielle aktører/formål
• Vanlige driftskostnader

Lurer du på noe? Ta kontakt med oss