Hopp til innholdet
Si hei til vår nye logo.
Nyhet

MelhusBanken i ny drakt

Siden midten av 90-tallet har MelhusBanken hatt den samme logoen. Nå er vi stolte av å kunne presentere en helt ny profil.

Verden er i en rivende utvikling, og det stilles stadig nye forventninger og krav til bedrifter. Ting som vanligvis har vært aktuelt er plutselig ikke det lengre, og nye trender og plattformer vokser frem. Dette, sammen med et ønske om å fornye oss, og bygge en enda tydeligere merkevare har resultert i at vi nå lanserer en ny profil.

Den nye profilen skal gjenspeile verdiene våre og vår lokale tilhørighet, samtidig som den skal gi oss et løft med tanke på anvendelighet. Det har også vært viktig for oss at den nye profilen gir oss en retning for fremtiden. 

Selve logoen er et abstrakt symbol, utviklet med bokstaven M som utgangspunkt. Tanken er at symbolet skal kunne gi rom for flere tolkninger, selv om vi som bank har gjort bevisste valg i utformingen. Solid, dynamisk og varm er stikkord som har vært med oss underveis i prosessen.

Strekene symboliserer økonomi, grafer, konjunkturer og utvikling. Alt dette er tett knyttet til vår kjernevirksomhet.

I tillegg har det vært viktig for oss å beholde den lokale forankringen, og det finnes også referanser til naturen i Melhus i symbolet; fjell (Vassfjellet som høyeste punkt), daler (de forskjellige dalene som til sammen utgjør Melhus) og elv (Gaula som snirkler seg gjennom kommunen). 

Bildetekst

Symbolet består av to deler som sammen blir en helhet, og representerer møtet mellom banken og omverdenen.

En ny profil handler mye om å tilpasse seg en verden i endring, hvor kravene til utforming er annerledes enn for noen år tilbake. Men det er også viktig for oss å vise at vi skal være en bank å regne med – også i fremtiden.

Den nye logoen vil bli tatt i bruk fortløpende, men det vil nok ta noe tid før alle flater (arenareklame og sponsing bla.) er oppdatert. Gi oss gjerne et tips dersom dere oppdager plasser hvor det trengs en utskifting.