Hopp til innholdet
Assisterende Banksjef Turid V. Riset
Turid V. Riset er assisterende banksjef i MelhusBanken.
Nyhet

En bank å regne med 

Uroen i verden de siste årene har påvirket privatøkonomien til mange, og gitt en rekke bedrifter noe å gruble på. Vi er ikke helt over «krisene» enda, men en ting er sikkert – vi står stødig i stormen.

Vi har hatt en prat med Turid. V. Riset, ass. banksjef i MelhusBanken, om hvor lokalbanken er på vei og hvordan de jobber for å være konkurransedyktig i et stadig tøffere marked.

-Bankbransjen er i konstant endring. Likevel er banker i Norge, på mange områder, veldig like. Spesielt når det kommer til digitale kundeløsninger og pris. Historisk sett har lokalbankene vært noe dyrere. Men her har det vært en endring de siste årene.

-Vi ser at vi har konkurransedyktig priser på de fleste produktene våre. Det vi ønsker å skille oss ut på er personlig rådgiving og tilgjengelighet.

Kunderådgivereffekten

MelhusBanken har som mål at alle deres rådgivere skal besvare henvendelser fra kundene raskt. Ventetid på telefon og engasjerte rådgivere har vært suksesskriteriene for å lykkes med dette.

-Rask responstid og god service er to ord som beskriver kulturen i banken godt.

Bankundersøkelsen (EPSI Norge, Bankstudien 2021), viser at gode kunderådgivere og lokal oppfølging har stor verdi for folk. Det er de bankene som lykkes i å skape en tett og nær relasjon til kundene sine som har best kundetilfredshet. Dette scorer Eika bankene høyt på, og MelhusBanken er intet unntak.

- Her spiller kunderådgiverne våre en nøkkelrolle. Vi har sertifiserte rådgivere innen alle områder vi jobber med. Fordi vi ser at god økonomisk rådgiving er noe kundene setter pris på.

Ny mobilbank og systemplattform

Verden utvikler seg i et forrykende tempo. Dette er intet unntak for banknæringen. MelhusBanken har i det siste lansert ny mobilbank og gått over på ny systemplattform.

-Dette gjør vi for å muliggjøre videre utvikling av gode tekniske løsninger for våre kunder.

Eika alliansen er svært viktig for MelhusBankens videre strategi og vekst. Det å ha en sterk allianse i ryggen er en fordel på mange områder. Nye krav og forventinger, både innen teknologi, lovverk og systemer, krever ressurser.

-Da er det ekstra godt å ha en allianse som kan bistå. Både for å kvalitetssikre, men også for samarbeide om å videreutvikle lokalbankene.

Bærekraft og lokalt engasjement

Det er med andre ord mye spennende som skjer i MelhusBanken for tiden. Både bærekraft og lokalt engasjement står høyt på prioriteringslisten fremover.

Hele grunntanken til sparebankene er tuftet på samfunnsansvar, og MelhusBanken har alltid vært en del av dette. Utviklingen nå tilsier at banknæringen får et stort ansvar i det grønne skiftet.

-Vi har startet et langsiktig arbeid innenfor dette området. Arbeidet vil bestå av produktutvikling, risikovurderinger og ytterligere kompetanseutvikling. Særlig viktig vil det være med kompetanseutvikling slik at vi kan gi god rådgiving i møte med våre kunder.