Hopp til innholdet
Nærbilde av nybygget i Bankkvartalet sett nedenfra.
Nærbilde av nybygget i Bankkvartalet sett nedenfra.
Nyhet

Bankkvartalet

Visste du at det er flere bedrifter som skal flytte inn i Bankkvartalet når dette står ferdig i vår? Foruten MelhusBanken, skal Melhus Regnskap, Heimdal Eiendomsmegling og Advokatkontoret Myhr & Co ha sitt virke i Bankkvartalet.

Målet er at samlokaliseringen skal gi et solid tilbud til befolkningen og næringslivet i kommunen når det gjelder økonomi og rådgiving, uttaler Ragnar Torland, Banksjef i MelhusBanken. 

- Økonomiske spørsmål er noe både privatpersoner og næringslivet møter daglig. Ved å samle dette under ett tak gjør vi det enklere for folk å få hjelp.

Alle disse aktørene er godt etablerte bedrifter, og har en lokalkunnskap som er unik. Banksjefen mener at dette er konkurransefortrinn som er verdifulle i en verden som stadig utvikler seg.   

-Det er stor konkurranse fra både internasjonale og nasjonale kjeder i de fleste næringer i dag. Vi som er lokale tilbydere, må stå sammen og bygge på våre fortrinn. Vi har stor tro på at en slik samlokalisering vil øke kompetansen ytterligere og gagne folk i Melhus.  

-Å ha god kjennskap til lokale forhold, og et tett og godt samarbeid i næringslivet er viktig for videre utvikling.

Viktige arbeidsplasser 

Den nye nærings- og boligparken blir et spennende tilskudd i Melhus. Den ærverdige bankbygningen er bevart, restaurert og skal settes i stand til et sosialt møtested med mulighet for leie. Bankparken skal også moderniseres og flyttes til fremsiden slik at flere kan benytte seg av denne. Næringslokalene blir topp moderne og vil være et viktig bidrag for bedriftene og alle ansatte.

-Næringslivet er en viktig driver for bosetting og velferdsvekst i en kommune. Det handler om å være attraktiv for innbyggerne, og skape arbeidsplasser og ringvirkninger. Dette er noe av det vi håper å oppnå med det nye næringsbygget. 

Dette er aktørene som skal flytte inn Bankkvartalet:

MelhusBanken:
Bank, sparing og forsikring

Melhus Regnskap:
Økonomisk rådgiving, regnskap og lønn

Heimdal Eiendomsmegling:
Omsetning av bolig og næringsbygg

Advokatkontoret Myhr & Co:
Eiendom, barnevern, foreldretvister, arv, dødsbo, familierett og bistandsadvokat