Hopp til innholdet

Betalingsforsikring

Våre kjøretøylån kommer med en valgfri betalingsforsikring som gir deg økonomisk trygghet hvis livssituasjonen din skulle endre seg. 

Sikre din økonomi – også i vanskelige tider

Vår betalingsforsikring dekker ditt månedlige terminbeløp dersom du skulle blir arbeidsledig/permittert, sykemeldt, innlagt på sykehus eller opplever samlivsbrudd. Forsikringen dekker også utestående restgjeld på ditt lån ved dødsfall.

Kjøpe betalingsforsikring

Du kan kjøpe forsikringen samtidig som du tar opp lånet eller på et lån som du allerede har. Dette gjør du enkelt ved å logge inn i mobil- og nettbanken. Der finner du også oversikt over lånet og alle lånetjenester.

Hva koster en betalingsforsikring?

Prisen regnes utfra en prosentsats av ditt månedlige terminbeløp. Forsikringen betales dermed på samme faktura som lånet, og du vil med god oversikt kunne se hvor stor andel av fakturabeløpet som utgjør selve betalingsforsikringen. Prisen er 7,9 % av terminbeløpet på ditt lån til bil eller andre kjøretøy.

Hvis du f.eks. betaler 2500 kr på lånet så kommer betalingsforsikringen på 198 kr. Det blir totalt 2698 kr/mnd for lån med betalingsforsikring.

Avslutte forsikring

Oppsigelse: Du kan når som helst si opp forsikringen ved å logge inn i mobil- og nettbanken.

Angrerett: Du har 14 dagers ubetinget angrerett fra kjøpsdato. Last ned og fyll ut angrerettsskjema og send til oss på kredittbank@eika.no.

Melde skade

Du melder enkelt skade gjennom elektronisk skademeldingsskjema. Saksbehandler er Crawford & Company, og kan kontaktes på teleon 67 55 25 00 eller e-post company@crawco.no.

Ofte stilte spørsmål om betalingsforsikring

Betalingsforsikring er en forsikring som dekker ditt månedlige terminbeløp på lånet ditt dersom du skulle bli arbeidsledig/ permittert, sykmeldt, innlagt på sykehus eller opplever samlivsbrudd. I tillegg dekker forsikringen utestående restgjeld på ditt lån ved dødsfall.

Forsikringen består av 5 dekninger:

  • Livsforsikring
  • Dekning mot arbeidsledighet og permittering (denne dekningen gjelder kun fast ansatte)
  • Sykehusinnleggelse (denne dekningen gjelder kun selvstendig næringsdrivende)
  • Dekning ved sykmelding
  • Dekning ved samlivsbrudd

Forsikringen dekker inntil 15.000 kr per måned i inntil 12 måneder per skadetilfelle for hhv ufrivillig arbeidsledighet/permittering, sykmelding og sykehusinnleggelse. For samlivsbrudd dekkes 50 % av månedlig terminbeløp i 3 måneder, og utbetales som en engangserstatning. Ved dødsfall dekkes restgjeld inntil 750.000 kr.

For en mer utfyllende beskrivelse av dekningsomfang og unntak se vår produktinformasjon betalingsforsikring.

Du som har et lån i Eika Kredittbank kan kjøpe denne forsikringen. I tillegg må du kunne bekrefte at du:

  • Er fast ansatt i minimum 50 % stilling i minimum 6 måneder sammenhengende eller er selvstendig næringsdrivende.
  • Ikke har vært sykmeldt i mer enn 30 dager sammenhengende siste 12 måneder, og mottar ikke sykepenger, arbeidsavklaringspenger, dagpenger, uføretrygd eller liknende stønad eller erstatning.
  • Ikke har mottatt personlig varsel om arbeidsledighet eller varsel om permittering er gitt, eller burde ha grunn til å regne med forestående ufrivillig tap av arbeid.
Du kan kjøpe forsikringen samtidig som du tar opp lånet eller på et lån som du allerede har. Dette gjør du enkelt ved å logge inn i mobil- og nettbanken og finne oversikten over ditt lån og alle lånetjenester.

Har du flere spørsmål?