Hopp til innholdet
Skredder som tar en kafe og ser på mobil

Kassekreditt
  • Finansierer kortsiktige utgifter når du trenger det
  • Egner seg for alle typer næringsdrivende
  • Betal kun renter for den delen av kreditten du bruker

Få bedre likviditet når du trenger det

De fleste bedrifter opplever at tidspunktene for innbetalinger og utbetalinger varierer, noe som kan gå ut over betalingsevnen. Ved å opprette en kassekreditt hos oss kan du disponere en avtalt kredittramme. Dermed har du alltid penger tilgjengelig.

Dette er kassekreditt

Kassekreditt er en kortsiktig finansiering som gir bedriften din bedre likviditet i perioden fra dere har kostnader til kundene betaler.

  • Bedriften din får tilgang til en kreditt på konto, og kan benytte denne når de løpende inntektene i perioder er for små i forhold til de løpende utgifter.
  • Du betaler kun rente for den delen av kreditten du faktisk bruker, samt en lav prosentandel i provisjon av innvilget kredittramme.
  • Løpetiden på kassekreditten er inntil ett år, og kan fornyes årlig.

Kontakt oss om finansiering

Ann Berit Hårstad

Rådgiver Bedriftsmarked

Bård Kalvik

Rådgiver Landbruk

Berit Barikmo

Rådgiver Bedriftsmarked

Spørsmål og svar om kassekreditt

Kassekreditt er en fleksibel kredittordning som gir din bedrift tilgang til ekstra midler når dere trenger det. Dette kan hjelpe dere med å håndtere svingninger i kontantstrømmen mer effektivt, slik at dere kan betale regninger og lønninger til rett tid selv under stramme perioder. Det er som å ha en økonomisk buffer som sikrer at daglig drift går glatt.
For små og mellomstore bedrifter kan kassekreditt være en livredder ved å gi nødvendig kapital for å dekke kortsiktige utgifter. Dette reduserer stress rundt likviditetsstyring og gir dere friheten til å fokusere på å vokse og utvikle virksomheten, uten å bekymre dere for hver eneste utgift.

En av de største fordelene med kassekreditt sammenlignet med tradisjonelle bedriftslån er fleksibiliteten det tilbyr. Dere betaler rente kun på det beløpet dere faktisk bruker, samt en lav provisjon av innvilget ramme, og dere kan enkelt tilpasse bruken etter behov uten å måtte gå gjennom en ny lånesøknadsprosess hver gang dere trenger midler.

For å kvalifisere for kassekreditt, må din bedrift vise til stabil inntekt og solid kredittverdighet. Vi i banken vil også se på deres økonomiske historikk og nåværende økonomiske helse for å fastsette den mest passende kredittrammen for dere.
Selv om kassekreditt gir mange fordeler, er det viktig å være oppmerksom på risikoene. Det kan være fristende å overforbruke når tilgangen på kreditt er så lett, så det kreves god finansiell styring og disiplin for å sikre at kreditten brukes på en måte som er bærekraftig for bedriftens langsiktige helse.