Kickback fra lokalbanken

Gjennom å være kunde i din lokale sparebank bidrar du til å støtte utviklingen av eget lokalsamfunn. I tillegg til å dekke bankbehovet til innbyggerne på en lønnsom og trygg måte, er vi en viktig støttespiller for idrett, kultur og frivilligheten. Akkurat som du er!
  • Fyll inn din kontaktinformasjon
  • Gjennomfør et rådgivningsmøte
  • Laget ditt får kickback på 500,-
Som sparebank har vi en viktig rolle i verdiskapingen som skjer i Melhus

Vi ønsker oss flere lokale kunder, og vi vet at det er mange tilflyttere og nye som enda ikke har prøvd oss. Derfor benytter vi nettverket vårt til å nå ut til dere. Avtalen er slik; du booker et møte med oss. Helt uforpliktende! For hvert møte som gjennomføres får laget ditt 500,- kroner i støtte. Du får din egen rådgiver og ekstra gode betingelser.

Vinn-vinn kaller vi det 😊

Kickback fra lokalbanken

Fyll inn kontaktinformasjonen din og hvilket lag du ønsker å støtte så tar vi kontakt for å avtale et kundemøte.
Vennligst fyll ut navn
Vennligst skriv inn et gyldig e-postadresse
Vennligst skriv inn et gyldig telefonnummer
Vennligst godta betingelsene
Retningslinjer for MelhusBankens kickback-ordning
Hva er "Kickback fra lokalbanken"?
Kickback fra lokalbanken er en ordning der MelhusBanken gir en støtte til et lag eller forening når dere eller deres familie og venner tar et møte med oss for en uforpliktende samtale om banktjenester. Denne samtalen kan skje enten personlig i et av våre kontorer eller digitalt.
Slik fungerer det:
Hvis du eller noen du kjenner booker et møte med en av MelhusBankens rådgivere for å diskutere banktjenester, vil pengene gå direkte til støtte for det laget dere er tilknyttet.
Det er viktig å merke seg at det ikke er nødvendig å inngå en kundeforpliktelse med MelhusBanken for at denne støtten skal utløses, kun at møtet gjennomføres.

Kickback, altså støtte, blir utbetalt til det spesifikke laget når en potensielle breddekunde har gjennomført sitt kundemøte med en av rådgiverne våre.
Hvem er en potensiell ny breddekunde?
  • Personer eller familier som ikke har et eksisterende kundeforhold med MelhusBanken.
  • Personer eller familier som allerede er kunder i MelhusBanken, men som ikke har MelhusBanken som sin primære bankforbindelse.
  • Personer eller familier som er kunder i MelhusBanken, men som ikke bruker banken for skade- og personforsikring, langsiktig sparing og/eller pensjonssparing. 
Tidslinje:
  • Kampanjeperioden er åpen, og vi tar imot nye henvendelser fra torsdag 1. februar til søndag 10. mars.
  • Møtet må gjennomføres senest 2 uker etter endt kampanjeperiode, altså innen 24. mars.
  • MelhusBanken utbetaler støtte til laget  innen 7. april.
  • Vi forbeholder oss retten til å avslutte eller pause kampanjeperioden tidlig hvis det oppstår uforutsette høye volumer av henvendelser og dette medfører mangel på tid til gjennomføring av møtene. Dette vil påvirke dato for utbetaling.