Legitimering og kundekontroll  

MelhusBanken er etter hvitvaskingsloven underlagt et regelverk hvor vi må kunne dokumentere hvem våre kunder er og hvordan de ønsker å bruke banken.

Dette innebærer for det første at man ved etablering av kundeforhold skal innhente kopi av, og kontrollere, kundens legitimasjonsdokument. Man er også pålagt i en løpende kundekontroll å innhente ny dokumentasjon, der det viser seg at tidligere dokumentasjon er manglende eller for dårlig.

MelhusBanken er i tillegg pålagt å løpende følge opp hvordan våre kunder bruker banken, og hvilke produkter og tjenester kundene ønsker å benytte. Alle våre kunder må derfor ved etablering av kundeforhold, og senere i løpende oppfølgning, besvare en kundeerklæring.

Hvilken type legitimasjon må jeg forevise?

BankID som elektronisk ID og signatur, er et produkt som stiller strengere krav til legitimasjonskontroll. Dagens BankID-regler krever at kunder som har fått utstedt BankID etter 1.mars 2007 må fremlegge pass.

Har du bankkort med legitimasjon utstedt av MelhusBanken, må du også være legitimert med pass.

Har du verken BankID eller bankkort med bilde, godtar vi førerkort eller bankkort med legitimasjon utstedt fra annen norsk bank.

Har du utenlandske legitimasjonsdokumenter, kan det kreves tilleggsdokumentasjon. Ta kontakt for nærmere informasjon.

Legitimering for kunder bosatt utenfor Trøndelag

Vi har forståelse for at personlig oppmøte i banken vil kunne være utfordrende for våre kunder som er bosatt utenfor Trøndelag. Vi kan i disse tilfellene tilby legitimering via posten og deres PUM-tjeneste.

For å legitimere deg via Posten må du først sende en e-post til kunde@melhusbanken.no med informasjon om navn, adresse, mobilnummer og fødselsdato (ikke personnummer).

Banken vil da sette i gang legitimeringsprosessen via Posten, og du vil etter noen dager motta en henvendelse fra posten om at du kan legitimere deg med pass på ditt lokale postkontor.

Hva skjer dersom du ikke legitimerer deg?

Vi gjør vårt ytterste for å komme i kontakt med den enkelte kunde. Dersom banken imidlertid ikke oppnår kontakt, eller kunden ikke bistår oss, vil vi kontinuerlig måtte vurdere andre tiltak. Det kan da være aktuelt å sperre konto for bruk og/eller sperre BankID. Det følger av finansavtaleloven § 21 at banken kan si opp kundeforhold dersom det foreligger saklig grunn. Det vil foreligge saklig grunn dersom banken ikke kan overholde sine forpliktelser overfor offentlige myndigheter.

Utfylling av kundeerklæringer

Som ledd i løpende oppfølgning vil vi ta kontakt med deg når vi trenger oppdatert informasjon om din bruk av banken.

Våre kundeerklæringer kan besvares digitalt, både i nettbank og i signeringsrommet på bankens hjemmeside; www.melhusbanken.no/signer-dokumenter. Signering via våre nettsider krever BankID.

Kundeerklæringene kan også besvares manuelt på papir og returneres til banken.

Skjema kan lastes ned her.

Adresse:
MelhusBanken
merk: Kundeerklæring
Postboks 40
7221 Melhus

For mindreårige kunder vil kundeerklæringen måtte fylles ut og signeres av barnets verger. Vi kan dessverre ikke godkjenne kundeerklæringer som mangler signatur fra en eller begge vergene.

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne på post@melhusbanken.no eller telefon 72 87 80 00.