Samfunnet og næringslivet henger tett sammen og påvirker hverandre. Næringslivet er avhengig av et velfungerende og bærekraftig samfunn for å drive god verdiskapning, og samfunnet er avhengig av et sunt og samfunnsbevisst næringsliv for å lykkes.

Visste du at det er 1703 bedrifter i kommunen vår, hvorav 10% av disse er innen landbruk?

Sammen sørger disse for arbeidsplasser, mangfold, utvikling og vekst. Vi har vært en engasjert støttespiller til mange av disse gjennom flere år.

Med en god dose pågangsmot, kompetanse og ressurser er dette noe av resultatet;

  • Arbeidsplasser
  • Utvikling
  • Synergier
  • Utdanning av fremtidig arbeidskraft
  • Videreføring av tradisjoner
  • Bevaring av matjorda
  • Gode nærmiljø og møteplasser
  • Samarbeid og utvikling
  • Opplevelser og mangfold

Det er gledelig å se alle initiativ, ideer og planer blant alle bedriftene og organisasjonene i Melhus og omegn. Fortsett den gode jobben dere gjør!