Det har vært noen motbakker for Smart Profil som startet opp selskapet midt under den forrige globale krisen, finanskrisen. Siden 2010 har de hatt en fin utvikling, og erfaringen fra den tøffe oppstarten har kommet godt med nå. 

-Vi erfarte at å holde hodet kaldt og jobbe med det som er mulig å påvirke selv er den beste medisinen. Fokuset vårt denne gangen har vært å holde kostnadene nede og være kreativ med tanke på nye inntektskilder, uttaler daglig leder Geir.

Selv om omsetningen gikk betydelig ned i 2020 så klarte de gjennom en avtale om kjøp av smittevernsutstyr å hente inn store deler av tapet gjennom salg av smittevernsfrakker og masker. Dette førte til at de kom seg greit gjennom 2020 og slapp å søke om økonomisk støtte fra de nasjonale redningspakkene.

-Permitteringer var det likevel umulig å komme utenom. Men vi fant en god løsning hvor de ansatte gikk på skift gjennom uka og dermed slapp unna med 50% permitteringsgrad på de fleste. 

Det har vært viktig for Smart Profil å ta vare på de ansatte, og med god dialog og moralsk støtte til hverandre har de lyktes godt med å holde humøret oppe.

-Nå har vi nylig gjennomført en strukturendring og dannelse av et holdingselskap. Hensikten med dette er å stå bedre rustet til fremtiden og mulige endringer for selskapet.

Smart Profil har erfart at det lønner seg å ha gode støttespillere, krisetider eller ei. Allerede under etableringen av selskapet etablerte de en god relasjon til MelhusBanken, og har fått god hjelp både økonomisk og moralsk.

 

-Vi har hatt mange møter med vår kontaktperson i banken hvor vi har drøftet muligheter og utfordringer. Dette har utviklet seg til å bli et langvarig og godt samarbeid. Det er trygt å ha en sparringspartner, og MelhusBanken har virkelig inspirert oss til å stå på videre. 

 

Det er allerede etablert et nytt selskap som er i full drift. Sjøsprøyt AS er en butikk i Fjordgata som tilbyr kvalitetsbekledning for maritime miljøer.

-Dette selskapet er skapt i ånden av Smart Profil, men vi har også med oss to andre aksjonærer på dette prosjektet.

Far og sønn synes de har nådd et aktivitetsnivå som de trives godt med, og er lettet over å ha ridd av den verste stormen i forbindelse med Korona. De er ikke fremmed for at det kan komme nye og andre prosjekter fra den fronten i fremtiden.

Å skape verdier er viktig for oss i MelhusBanken. Møt flere av de som skaper verdier sammen med oss: Lokal Verdiskaper - MelhusBanken