Norges Bank satte torsdag 23. september opp styringsrenten med 0,25 prosentpoeng. Vi følger markedet og justerer renten med inntil 0,25% på utlån og innskudd. 

Alle eksisterende kunder mottar varsling vedrørende endring. 

Tidslinje renteendring lån og innskudd: 

  • 6. oktober: Nye vilkår for nye lån og innskudd personmarked og bedriftsmarked 
  • 22. oktober: Renteendring eksisterende lån, bedriftsmarked
  • 19. november: Renteendring eksisterende lån, personmarked 
  • 30. november: Renteendring eksisterende innskudd, personmarked og bedriftsmarked

 

Se prisliste for mer informasjon.