Mars måned herjet med Norsk økonomi. Virksomheter måtte innstille sin aktivitet, arbeidsledigheten skjøt i været og oljeprisen falt som en stein. Alle piler pekte i negativ retning og usikkerheten var stor. Myndighetene lanserte en rekke pakker for kultur- og næringsliv som skulle avhjelpe situasjonen. Hvordan ser det da ut til at det går?

Det aller viktigste er at vi har fått kontroll over koronasituasjonen. Myndighetene iverksatte sterke tiltak og folk flest har fulgt tiltakene. Det har gjort at vi den siste måneden kun har hatt 6 nye påviste koronatilfelle i Trøndelag. I Melhus kommune ble det siste av 3 kornatilfeller meldt inn 25 mars. Dette er langt bedre tall enn hva vi planla for i løpet av noen hektiske dager i mars, og det er dette som nå vises i nye økonomiske prognoser fra Norges Bank.

Selv om aktiviteten i ulike virksomheter har falt viser anslagene at dette gradvis vil ta seg opp igjen i løpet av 2020 og mye vil være tatt igjen i 2021. Vi har begynt å leve mer normalt og vi handler mer normalt. Arbeidsledigheten vil gradvis reduseres og i løpet av 2021 vil vi være tilbake på et nivå som kan kalles lav arbeidsledighet. Den kraftige rentenedsettelsen har også medvirket til at boligprisene stiger. Selv oljeprisene har steget og sammen med endringer i skattereglene for oljeselskaper, forventes investeringsnivået i bransjen å komme tilbake igjen. Det kan se ut som historiens bratteste nedtur går over til å bli historiens korteste nedtur med tilhørende raskeste normalisering. I gleden over dette må vi likevel huske på at det er noen kraftige skjær i sjøen.

Det er enkelte bransjer, bedrifter og personer som opplever harde tider. Deler av reiselivet, kulturlivet, konferansehoteller er eksempler på virksomheter som ikke er med på oppturen og som vil preges av manglende kunder og arbeidsledighet. Det viser seg også at de ulike krisepakkene ikke treffer like godt som antatt. Lokalt i Melhus er det imidlertid relativt få bedrifter i de mest utsatte bransjene.

Vi er også fullstendig avhengig av at vi følger myndighetenes råd om smittevern. En større oppblomstring av smitte vil gi tilsvarende negativ effekt på økonomien. I Europa ser smittesituasjonen ganske bra ut med unntak av enkelte lokale oppblomstringer, og kanskje Sverige. I deler av Asia og Sør-Amerika er situasjonen langt mer utfordrende. I USA er håndteringen av korona blitt en brikke i et politisk spill hvor valgresultater kan se ut til å være viktigere enn smittevern. Dette gjør at vi vil leve i en verden preget av smitte. Skal vi fortsatt ha kontroll over situasjonen må myndighetens råd følges. 1 meter er fremdeles 1 meter, god håndhygiene er fremdeles nøkkelen for å forhindre smittespredning og råd for reiser og forsamlinger er fremdeles viktige. Vi har jobbet mye for å komme dit vi er og nå må vi ta vare på dette. Kontroll over koronasituasjonen vil også gi oss kontroll over økonomien.

Med ønsker om en god og smittefri sommer.

 

Ragnar Torland, Banksjef MelhusBanken