MelhusBanken har et viktig samfunnsoppdrag, og det er nedfelt i våre vedtekter at kundene skal være representert i vårt øverste organ; generalforsamlingen.

Generalforsamlingen i MelhusBanken består av i alt 24 personer: hvorav 6 personer velges av og blant personer med kundeforhold i banken, 9 personer velges av og blant egenkapitalbeviseierne, 6 personer velges av og blant ansatte og 3 personer oppnevnes av det offentlige (Melhus Kommune).

I år skal det velges 2 nye medlemmer til generalforsamlingen for 4 år (som representant for kunde)

Som kunderepresentant vil du få et godt innblikk i hvordan banken fungerer, og du får muligheten til å være med å vedta/påvirke vedtekter, utbetaling av gaver fra banken, vedta bankens regnskap, mm.

Er du nysgjerrig og har lyst til å lære/få innsikt i hvordan bankens penger blir forvaltet? Eller kjenner du noen som kan være aktuelle? Da håper vi at du nominerer vedkommende.

Forslag på kandidater kan sendes på e-post til post@melhusbanken.no innen 19. januar, og må inneholde navn, adresse og fødselsdato/år.

Valgkomiteens innstilling legges ut på www.melhusbanken.no innen utgangen av januar 2022.

Kundevalgmøte

Valget av kunderepresentanter til generalforsamlingen foregår på kundevalgmøtet.

Tid: 16. februar kl.18.00.
Sted: Kantine Norgeshus

*De som kan velges eller ønsker stemmerett på kundevalgmøtet må være myndige personer som er aktive kunder i Melhus Sparebank (innskudd over kr. 2500,-) og som bruker banken på innskudd, lån eller betalingsformidling. Representanter for bedriftskunder må enten være daglig leder eller den som har signaturrett for firmaet.