Helsearbeidere gjør nå en imponerende innsats i håndteringen av koronaviruset. Så langt ser vi at vi har sluppet unna de tilstander som beskrives i deler av Europa. Samtidig er det utfordringer for økonomien, vanskeligst er det for mange næringsdrivende som opplever at inntektene forsvinner over natta. Hvor ender det? Det er et utrykk som heter at enten så går det bra eller så går det over. Det vil nok gjelde for de fleste av oss. Det gjennomføres nå kraftfulle tiltak.

Det er i dag mange som opplever usikkerheten ved å bli permittert. Velferdsstaten har i mange år hatt sikkerhetsnett i slike sammenhenger. Nå er dette forsterket ved at det gis full lønn i 20 dager ved permittering. De som har lån får fra denne uka den største og raskeste nedgangen i renta som vi noen gang har gjennomført. Den raske rentenedgangen gjør at banknæringen, inklusive MelhusBanken, halverer i en periode sine inntekter frem til innskuddsrentene og kostnadene på bankenes finansiering gradvis går ned frem mot sommeren. I sum skjer det nå en overføring av store milliardverdier fra bankene til kundene. Jeg antar også at myndighetene helt eller delvis vil videreføre de gunstige permitteringsutbetalingene så lenge vi har massive permitteringer. NAV jobber intenst for å kunne utbetale dagpenger i tide. Bankene gir avdragsutsettelser og kortsiktige lån for å hjelpe kunder som kortsiktig kommer på etterskudd fordi behandlingstiden i NAV nødvendigvis øker. Sikkerhetsnettet for lønnsmottakerne er nå veldig godt.

Utfordringen ligger i deler av næringslivet. Bedrifter som mister eller får kraftig redusert sine inntekter får redusert sine lønnskostnader gjennom permitteringer. Dette gjelder også selvstendig næringsdrivende. Samtidig er det andre kostnader som bedriftene må betale. På fredag lanserte myndighetene en pakke på 10-20 milliarder for å hjelpe bedriftene. Sammen med bankene er det i ferd med å lages en elektronisk søknadsportal for effektivt kunne betale ut en støtte til 100.000 bedrifter. Det skjer i ekspressfart. I løpet av en uke vil løsningen være klar og de første utbetalingene skjer innen tre uker. Det norske systemet er fantastisk! Vi har i mange år spart store verdier i oljefondet, vi har politiske partier som står sammen og en banknæring som effektivt bidrar med utbetalingssystemer. Kompensasjonen vil likevel ikke være nok for alle. For små og mellomstore bedrifter med gode resultater, men svake sikkerheter, kan bankene nå gi totalt 50 milliarder i lån med garantier fra staten. MelhusBanken sin andel av denne type lån er 47 mill. kr. I tillegg har myndighetene satt ned satsene på diverse avgifter og utsatt innbetalingsdato for andre. For å stimulere nye virksomheter lages det ordninger for lån og kapitaltilførsel til typiske vekst og innovasjonsbedrifter. Rentenedsettelsen vil selvsagt også gjelde for bedriftene.

Omfattende tiltak fra myndighetenes side er godt hjulpet av bankene. Dette vil gjøre det lettere for mange bedrifter. Det er nok vanskeligere å lage et godt sikkerhetsnett for alle bedrifter tilsvarende det som er gjort for lønnsmottakere. Her vil bankene igjen ha en viktig rolle. MelhusBanken vil hjelpe kunder så langt det er forsvarlig.

Det som gjøres nå for å unngå massive konkurser er dyrt. Kostnadene blir høye. Det er likevel viktig at det gjøres. Kostnadene med et næringsliv som brekker ryggen og som må bygges opp igjen vil bli mye større enn de ulike pakkene fra myndighetene og bidragene fra bankene. Ting går over. Vi skal tilbake til en normal hverdag igjen og den innsatsen som gjøres bidrar til å opprettholde økonomien. Da er det godt å vite for oss som holder orden på tall at den innsatsen som helsearbeiderne gjør holder sykdomsutbruddet under kontroll.