Snart 180 år er gått siden da, og MelhusBanken driver fortsatt sin virksomhet som en lokal og selvstendig sparebank. Underveis har banken opplevd splittelse, utvikling, kriser og vekst – på mange måter en gjenspeiling av samfunnet rundt.

Utviklingen har vært stor de siste 30 årene. I dag skjer det meste digitalt, og nett- og mobilbank har blitt en naturlig del av hverdagen til oss alle. Kombinert med et historisk lavt rentenivå har det gitt en stor vekst i samfunnet.

MelhusBanken har i denne perioden vokst mye, både i Melhus og etter hvert også i Trondheim. Banken jobber kontinuerlig med å bedre sin kompetanse og kundebehandling, og kombinasjonen av digitale løsninger og god personlig service har vist seg å fungere godt.

For Melhus kommune og innbyggerne her er MelhusBanken fremdeles en viktig og betydningsfull samfunnsaktør. Vi finansierer lokalt næringsliv med utgangspunkt i en lokal kunnskap som ingen andre har. Ovenfor barn og unge har banken flere tiltak, blant annet opplæring i personlig økonomi. Deler av bankens overskudd brukes også til utvikling av idrett og kultur gjennom ulike sponsorater og gaver. På den måten bidrar vi til å fremme det viktige dugnadsarbeidet i kommunen, og er med på å utvikle kommunen til et bedre sted å bo.

Arbeidet med å videreføre MelhusBanken som en selvstendig, lokal sparebank vil fortsette. Gjennom grunnlaget som er lagt de siste 180 årene er vi godt forberedt til å skape nye verdier, til beste for bankens kunder, eiere, ansatte og lokalmiljø.

Din støttespiller
MelhusBanken