Digital dugnad har vært et positivt bidrag for flere lag og foreninger i mange år, og vi ønsker fremdeles å bidra. I år åpner vi for at alle kan søke direkte, og vi ønsker oss spesielt søknader som bidrar til at barn og unge får noe å glede seg over.

 

Har du en idé eller et forslag til hva dette kan være?

 

I år er potten på kr. 300 000,- og vi ønsker å støtte tiltak som skaper møteplasser og sosiale arenaer for barn og unge. Eksempelvis minikonserter, bassekonkurranse, natt i naturen, kajakktur, bålkveld, spill- eller kodedag, kulturhelg, sykkelorientering, lek i bingen eller aktivitetsdager med mer.

 

Har du lyst til å arrangere noe for dine venner, klassekamerater, lagvenninner, skategjengen eller speidergruppen? Eller er du en trener/instruktør/forelder som ønsker å gjøre noe hyggelig for en gruppe? Da vil vi gjerne høre fra deg 😊

 

 

Søkere må være tilknyttet Melhus Kommune eller lag/foreninger MelhusBanken har samarbeidsavtale med.

 

Følgende informasjon må være med i søknaden:

  • Hvem er dere?
  • Kort beskrivelse av aktiviteten du ønsker å arrangere.
  • Hvorfor bør deres aktivitet støttes?
  • Budsjett/oversikt over kostnader knyttet til aktiviteten
  • Organisasjonsnummer til ditt lag/forening og kontaktinformasjon

 

Søknadsfristen er 9. august og søknadsskjema finner du via denne linken

 

Lykke til!

 

NB! Det er fremdeles litt usikre tider, så noe forbehold må vi ta. Men vi håper og tror at det i løpet av høsten vil blir mulig å ta tilbake hverdagen enda litt mer slik at barn og unge får utfolde seg på de arenaene de trives på fritiden. Håper du vil bidra!