Trio-Bygg AS er en lokal byggentreprenør på Melhus med 32 ansatte som våren 2021 ble utsatt for et profesjonelt dataangrep. Hackere klarte å få tilgang til bedriftens datasystemer, hvor de overvåket systemene og sendte e-post med reelle fakturaer til kunde av Trio-Bygg. I e-postene ble kunde opplyst om at Trio-Bygg hadde byttet bankforbindelse, og kunde betalte fakturaer i god tro til tilsynelatende nytt kontonummer. Innbruddet i datasystemene ble først oppdaget når Trio-Bygg etterlyste betaling fra kunde.

Skaden har skjedd – hva skjer nå?

Daglig leder i Trio-Bygg, Bernt Gangås, tok umiddelbart kontakt med Magnar Kvaal, forsikringsrådgiver i MelhusBanken. Trio-Bygg hadde heldigvis Dataangrepsforsikring som en av sine forsikringer og dette medførte at en automatisk prosess ble iverksatt umiddelbart. Bernt og Trio-Bygg fikk profesjonell hjelp med gjenoppretting av data og programvare, support for kartlegging av skadeomfanget, juridisk bistand og erstatning. Gjennom dataangrepsforsikringen så har man tilgang til krisehjelp på telefon hele døgnet. Her får man bistand fra personell med meget høy kompetanse innen IT, som raskt setter i gang grep for å stanse/begrense angrepet. Er man usikker på om man har blitt angrepet, så kan en alltid ta kontakt for rådgivning og iverksette tiltak der det er behov for dette.

- Forsikringen var gull verdt for oss. Vi fikk umiddelbart hjelp og bistand fra profesjonelle med rett ekspertise og vi kunne konsentrere oss om daglig drift, sier Bernt Gangås, daglig leder i Trio-Bygg.

 Daglig leder i Trio-Bygg, Bernt Gagnås

Dataangrepsforsikring beskytter bedriften din

Tidligere var dataangrep noe som bare forekom hos de største virksomhetene. I dag rammer over halvparten av dataangrep SMB-bedrifter, slik som Trio-Bygg.

– Funn fra Mørketallsundersøkelsen 2020 viser at hele 14 prosent av SMB-bedrifter har opplevd forsøk på datainnbrudd eller hacking mot sin virksomhet. Blant de som har opplevd sikkerhetsbrudd nevnes «tilfeldigheter eller uflaks» som en årsak, menneskelige feil blir nevnt som en annen årsak, tett fulgt av blant annet mangel på sikkerhetsbevissthet og manglende etterlevelse av eksisterende prosesser, opplyser Morten Bergum, i Eika Forsikring.

– Dette forteller oss at mindre virksomheter ofte vil være mer utsatte for informasjonssikkerhetshendelser enn store, på grunn av mindre fokus på IT-sikkerhet – og at selskapets ansatte er det største faremomentet. Samtidig er mindre virksomheter gjerne mer sårbare for konsekvensene av slike tilfeller, noe som øker behovet for å være godt forsikret mot eksempelvis økonomisk tap som følge av datakriminalitet, sier Bergum.

Han opplyser at dataangrepsforsikring gir virksomheter støtte til en rekke viktige oppgaver for å sikre verdier og gjenopprette normal driftssituasjon, slik som Trio-Bygg erfarte gjennom sin opplevelse.

Ta kontakt med din rådgiver for å høre mer om Dataangrepsforsikring og du kan lese mer her:

https://melhusbanken.no/bedrift/forsikre/dataangrepsforsikring