DIN Støttespiller

For oss handler det ikke bare om gaver og økonomisk støtte til lag og foreninger. For MelhusBanken er det viktigste å være en støttespiller for de som gjør lokalsamfunnet til et litt bedre sted.

Om vårt samfunnsengasjement

I MelhusBanken er vi opptatt av å være en støttespiller for frivillige organisasjoner i lokalsamfunnet.

Engasjementet vårt omfatter fire typer av støtte:

• Prosjekter
• Gaver
• Sponsorater
• Stipender og priser

Gjennom dette ønsker vi å bidra til et samfunn med engasjement og samhold.
Vi støtter spesielt breddeaktiviteter som drives av frivillige, og som gir et positivt
tilbud til barn, ungdom og eldre.


Retningslinjer

Som lokalbanken i Melhus kommune, ønsker vi å bidra til mer aktivitet i lokalmiljøet. Prosjektstøtten er forbeholdt konkrete prosjekter og investeringer, ikke vanlig drift. Vi legger vekt på at prosjektene har allmennytte - det vil si at de kan komme til glede for flere. For å kunne søke om støtte fra oss, må du søke på vegne av et lag eller forening i Melhus kommune. Organisasjonen må ha et org.nr.

Hva støtter vi?

Sponsorater
MelhusBanken støtter lag og foreninger i Melhus kommune og i Trondheim sør. Vi sponser lag og foreninger som først og fremst har et tilbud for barn og unge. Vi ønsker å støtte breddeaktivitet som er til glede  for mange i lokalsamfunnet.

Prosjekter
Som lokalbanken i Melhus kommune, ønsker vi å bidra til å skape mer aktivitet i lokalmiljøet. Prosjektstøtten er forbeholdt konkrete prosjekter og investeringer, ikke vanlig drift. Vi legger vekt på at prosjektene har allmennytte - det vil si at de kan komme til glede for flere.

Les mer om prosjektstøtte her


Gaver

Bankens Generalforsamling deler hvert år ut gaver til mange lag og foreninger. Gjennom gavene vil vi bidra til et stort og mangfoldig foreningsliv i kommunen.

Hva støtter vi ikke?

- Prosjekter med partipolitisk eller religiøs
  profil

- Tiltak som faller inn under offentlige
   kjerneoppgaver

- Prosjekter for privatpersoner,
  eller kommersielle aktører/formål

- Vanlige driftskostnader

Lag og foreninger vi har sponsoravtaler med:

Flå IL, Gauldal Fotballklubb, Gauldal Sykleklubb, Gimse IL, Heimdal Fotball, Heimdal IF Håndball, Hovin IL, IL Leik, Melhus IL Ski, Melhus Håndball, Melhus fotball, Melhus svømming, NMK Melhus, Tiller IL Fotball, Trønder-Lyn IL
 

 

Engasjerte folk og frivillige er et viktig bidrag i et lokalsamfunn. Det er gjennom disse personene det skapes felles historier, møteplasser og verdier. Vi i MelhusBanken er så heldige å få jobbe med flere engasjerte frivillige gjennom vår tilstedeværelse lokalt. I «historier fra Melhus» kan du bli litt bedre kjent med noen av disse.

Søk om støtte til ditt prosjekt

Har du et prosjekt som kan være til glede for store og små i Melhus kommune?
Da kan du søke om prosjektstøtte fra MelhusBanken.

Arrangementer

MelhusBanken støtter mange arrangementer i kommunen. Dette er alt fra cuper til festivaler og andre kulturarrangementer.

Vinterkonserten

Sammen med Melhus Menighetsråd arrangerer vi hvert år MelhusBankens vinterkonsert. Inntektene fra konserten går i sin helhet til et veldedig formål som arrangørene velger ut sammen med banken.

MelhusBankens Talentpris

I september hvert år deler vi ut Melhusbankens talentpris. Den går til unge utøvere innen musikk og kultur, som er talentfulle og ambisiøse.