Om banken

MelhusBanken er en av Norges eldste sparebanker etablert i 1840. Banken har sitt hovedkontor i Melhus sentrum, og avdelingskontorer i Trondheim sentrum, Heimdal, Ler og Korsvegen. MelhusBanken er børsnotert. Gjennom Eika Gruppens selskaper og andre leverandører tilbyr banken et høykvalitets fullserviceprodukt innen bank- og forsikringstjenester til bedrifter, landbruk og privatpersoner. Banken eier 41,45% av Heimdal Eiendomsmegling AS, en ledende aktør i Midt-Norge. MelhusBanken setter kunden i sentrum. Vår visjon er ”Vi Oppfyller Drømmer”. Dette gjør vi gjennom våre kjerneverdier Dyktig, Imøtekommende og Nær.

Egenkapitalbevis

Banken har utstedt eierandelskapital på kroner 277.622.500,- fordelt på 2.776.225 egenkapitalbevis a kroner 100,-. Egenkapitalbeviseiernes rettigheter følger forskrift om egenkapitalbevis i sparebank.

Offentliggjøring av finansiell informasjon

Forskriftens del IX regulerer offentliggjøring av finansiell informasjon (Pilar 3 i Basel II-overenskomsten). Storparten av de krav til informasjon som stilles dekkes i årsregnskapet.

Rapport om godtgjørelse til ledende personer

Redegjørelse for åpenhetsloven

Retningslinjer for godtgjørelse