Bankkvartalet er navnet på nærings- og boligparken, og blir adressen til fire lokale bedrifter i tillegg til varierte 2-, 3- og 4-roms leiligheter. Første byggetrinn er nå ferdig, og målet med prosjektet har vært  å utvikle tomten til å bli et samlingspunkt for både næringsliv og innbyggerne i Melhus.

Melhus sentrum er i utvikling og det var et skrikende behov for å pusse opp både det gamle bankbygget fra 1928 og påbygget fra 1984. Det tekniske anlegget sang på siste verset, og vinduer og tak var mer enn modne for å skiftes ut. Slik kom idéen til om å utvikle fasilitetene, og å samle flere næringsinteresser inn under samme tak.
 
-Banktomta har vært «hjertet» i Melhus i mange år, med en umiddelbar nærhet til mye. Med alt som skjer i sentrum for tiden følte vi at tiden var moden for at også den fikk et løft, uttaler Ragnar Torland, banksjef i MelhusBanken.
  
Målet er at Bankkvartalet skal bli et samlingspunkt for lokal forretningsdrift. I tillegg blir det mulig for alle å bruke kantinen, og å leie møterom til ulike arrangementer. Parken er flyttet til fremsiden, og vil være et naturlig møtepunkt for folk på vei til eller fra. 

-Så har det selvfølgelig vært viktig for oss å skape lokaler som egner seg for dagens bankdrift. Banken er i stadig utvikling, men gode fysiske arbeidsforhold og et godt arbeidsmiljø går aldri av moten. 

Prosessen med bankkvartalet viser viktigheten av lokalt samarbeid, og er et godt eksempel på at det er mulig å tenke nytt samtidig som man tar vare på det gamle. Det gamle bankbygget er et ærverdig bygg som nå er blitt enda mer lik originalen, med nye vinduer i opprinnelig farge og utforming for å nevne noe.  

-Det er en omfattende prosess å bygge en nærings- og boligpark. Med gode støttespillere og en god dose innsats fra flere i banken har vi tro på at dette vil bli et funksjonelt bygg som vil være et positivt tilskudd for Melhus i årene som kommer.