Bli med på møte om jordhelse og få informasjon og inspirasjon! Her møter du andre med interesse for jord og du kan bli med i dialogen om hvordan vi kan styrke kunnskapen om jordhelsa i din kommune.
 
Jordhelsa har betydning for plantehelse, dyrehelse og folkehelse. Med jordhelse tenker vi på både de fysiske, kjemiske og biologiske egenskaper. Disse må fungere optimalt sammen for at jorda skal kunne bidra til produksjon av mat og biomasse, samt levere gode økosystemtjenester som vann-infiltrasjon, erosjonsmotstand og karbonlagring.

Program:

1930 Velkommen v/ Melhus og Hølonda Bondelag
1940 Jord - En presentasjon om jordhelse
v/ Ingrid Gauslaa Hårstad, Grønt Kompetansesenter Mære-Skjetlein
2030 Pause med enkel servering
2045 Jord - Borddiskusjoner – lokale tilstander og tiltak
2130 Hvilke støtteordninger finnes, og hva kan NLR bidra med
v/ Anders Eggen, Norsk Landbruksrådgiving
Møtet er gratis, påmelding er innen fredag 23. februar på sms til: Torbjørn Vold; 48246390 eller via knappen under.