Søknadsskjema må benyttes og kan lastes ned her

Søknad med vedlegg sendes til; post@melhusbanken.no eller MelhusBanken, Postboks 40, 7221 Melhus 

Søknadsfrist: 31.01.2022

Søknadskriterier: 

  • Kun lokale lag og foreninger kan få tildelt midler (samfunnshus, grendahus, foreldreråd, velforeninger, idrettslag og politiske lag holdes utenfor tildelingen).

  • Lagene/foreningene må drive utadrettet og holdningsskapende virksomhet. Lag/foreninger som arbeider med barn og ungdom vil bli prioritert.

  • Lagene/foreningene må ha minimum 15 medlemmer, og oversikt over utført aktivitet og mulig aktivitet i framtid, samt medlemsliste må vedlegges søknaden.

  • Lag/foreninger som har sponsoravtale med banken gis ikke gaver.

Gaveutdelingen er veldig populær blant tidligere søkere og her er noen av tilbakemeldingene vi har fått: 

-Hølonda husflidslag setter stor pris på pengegavene vi har fått fra MelhusBanken. Vi har brukt de til ordinær drift i laget. En viktig del av det vi driver med er aktivitetene til barn og unge gjennom det vi kaller Ung husflid. 

Horg og Flå juniorkorps uttaler at gaven de får fra MelhusBanken alltid er nyttig.
-Pengene går til den daglige driften av korpset. Det kan være uniformer, marsjklyper, notemapper, noter og notestativ som er veldig aktuelt i disse dager. 

Vi takker for all innsatsen lokale lag og foreninger legger ned av arbeid i og for lokalsamfunnet. 

#takkforinnsatsen