Søknadsskjema  må benyttes, dette finner du via denne lenken eller knappen på bunden av siden.

Hvis du får utfordringer med å bruke skjemaet digitalt kan søknad med vedlegg sendes til; post@melhusbanken.no eller MelhusBanken, Postboks 40, 7221 Melhus 

Søknadsfrist: 31.01.2024

Søknadskriterier: 

  • Kun lokale lag og foreninger kan få tildelt midler (samfunnshus, grendahus, foreldreråd, velforeninger, idrettslag og politiske lag holdes utenfor tildelingen).

  • Lagene/foreningene må drive utadrettet og holdningsskapende virksomhet. Lag/foreninger som arbeider med barn og ungdom vil bli prioritert.

  • Lagene/foreningene må ha minimum 15 medlemmer, og oversikt over utført aktivitet og mulig aktivitet i framtid, samt medlemsliste må vedlegges søknaden.

  • Lag/foreninger som har sponsoravtale med banken gis ikke gaver.

Gaveutdelingen er veldig populær blant tidligere søkere og her er noen av tilbakemeldingene vi har fått: 

-Vi i Melhus Songlag er veldig takknemlige for støtten vi har fått fra MelhusBanken både i år [2023] og tidligere år! Midlene gjør at vi kan arrangere flere konserter med større trygghet. Det betyr at vi kan tilby Melhusbyggene et større repertoar av konserter gjennom året – noe folk setter pris på!

-Tusen takk for støtten til Horg Gladdans. Den kom godt med da vi måtte investere i nytt musikkanlegg. Vi seniordanserne er godt fornøyd med nyanlegget. 

-Støtten Melhus Hestesportsklubb har mottatt fra dere betyr at vi kan arrangere lavterskeltilbud for alle uten at det går på bekostning av medlemmenes og klubbens økonomi. Slik kan vi engasjere både store og små uten at det koster all verden for de som deltar. Vi ser viktigheten av det nå som det er økte utgifter i idretten, og ikke minst i samfunnet ellers. Vi har arrangert "dag i stallen" og kjeppheststevne flere ganger. Deltagere fra 0-70 år har deltatt på disse arrangementene. Tusen takk for støtten! 

Vi takker for all innsatsen lokale lag og foreninger legger ned av arbeid i og for lokalsamfunnet. 

#takkforinnsatsen