Torstein Næss, spydspissbonde i klimaplan for bondelaget, vil gi oss innsikt i den politiske bakgrunnen for klimakalkulatoren og deler hvorfor det er så viktig. Maren Kjøren Leraand fra Norsk Landbruksrådgivning og Anne Marit Løfaldli fra Tine vil presentere konkrete eksempler på bærekraftige tiltak som ikke bare er gunstige for miljøet, men også for bonden.

Vi vil også høre fra erfarne bønder som deler sine erfaringer med klimakalkulatoren, inkludert Torstein, som jobber med melkeproduksjon, gris og grovfôr, og Arnt Ove Løvaas, som driver med korn og kylling på Øysand. De vil gi innsikt i både fordeler og utfordringer knyttet til bruk av klimakalkulatoren på gårdene sine.

Vi håper dere vil ta del i samtalen, stiller spørsmål, og tar med dere verdifull innsikt som hjelper dere med grønne valg i gårdsdrifta.

Psst... det er gratis OG blir servering av kaffe og bakst!